Familien Fritz
Tip Tip Tip Tip Oldefar

Peder Hattemager Pedersen Fritz
Født omkring 1680

Tip Tip Tip Tip Oldemor

Maren Jensdatter
Født omkring 1680

Tip Tip Tip Oldefar

Jørgen Pedersen Fritz, Degn
Født 1720
Død 8-7-1775

Jørgen Pedersen Fritz, født 1720, fødested ikke kendt på nuværende tidspunkt.
Student ca. 1740, skoleholder i Svigerslevøster (vest forGørlev) fra 1747.
Kaldet som degn i Rye Sogn af Biskob Harboe den 3-9-1759.
Det vil måske være muligt at finde data for fødested i Bispearkivet (landsarkivet) da han er udnævnt af Biskob Harboe.
Jørgen bliver gift med Kirstine Marie Wellejus i ca.1748, han dør 8-7-1775.
 Kirstine Marie er født i 1722 og døde i Jylland (annonceret i Århus Stifttidende 17-1-1803.)
Det antages at hun i sine sidste år boede hos en af sine sønner Thomas, der var sognepræst i Mygind, 25 km nord fra Århus.
Thomas Fritz født i 1754 og døde som sognepræst i Mygind 10-6-1801, 47 år gammel var gift med Anna, født Mohr, hun døde i en alder af 85 år.
Deres datter Helena Fritz født i 1758/59 blev gift med degnen Jacob Husum i 1787 hvor Helena var 29 år gammel. Parret ses registreret i folketælling Rye Sogn under Roskilde Amt den 1-7-1787.
Gothlieb Fritz født i 1760, og senere kendt fra Slangerup.
------------------------------------------------------------------------------


1748 bliver Jørgen og Kirstine Marie viede,

de får 7 børn:
Gothlieb Fritz, født 17-8-1760 Rye Egholm
Kirstine Fritz, født 28-3-1749 Strø Ude Sundby
Peder Nicolaj, født 21-2-1751 Strø Ude Sundby
Thomas Fritz, født 8-5-1753 Strø Ude Sundby
Helene Fritz, 5-11-1755 Rye Sogn
Erich Fritz 11-5-1758 Strø Ude Sundby
Niels Fritz 8-8-1762 Rye Sogn

Tip Tip Tip Oldemor

Kirstine Marie Fritz, født Wellejus
Født 26-4-1722


Datter af Thomas Wellejus og Karen Poulsdatter Stauning
----------------------------------------------------------

Tip Tip Oldefar

Gothlieb Fritz, Brændevinsbrænder
Født 17-8-1760 København, Rye Egholm
Død 18-2- 1819
Begravet 27-2-1819 Slangerup, Frederiksborg

Den første kendte dato for Gothlieb Fritz er 21 januar hvor han udlægges som fadder til Jørgen, uægte søn af hans tjenestepige
Bente Marie Hansdatter.
Gothlieb arbejder som brændevinsbrænder og avlsbruger i Slangerup, der var købstad indtil 1809.
Han dør 18-2-1819 og i kirkebogen står der anført at han er 60 år gammel, derfor må det antages at han er født i 1759, men der står ikke hvor han er født, så derfor kan det blive vanskeligt at finde fødested og hans forældre. Degnen i sognet har ikke ført de til-og afgangslister som man skulle på dette tidspunkt, først fra 1812 hvor myndighederne kræver en opstramning af disse protokoller.Det er konstateret at Gothlieb ikke er registreret i folketælling 1-2-1801.
Måske kunne man finde  Gothlieb registreret med et borgerbrev som næringsdrivende brændevinsbrænder, da man i købstæderne skulle have sådan et.
Udskrift af kirkebogen Slangerup Sogn 21-1-1808 lod Bente Marie Hansdatter hjemmedøbe sin uægte søn som blev kaldt Jørgen, i overværelse af jordmoder Maren Jensdatter og 2 andre koner. Jens Christen og Kirstine udtages som fadder til barnet, og sin husbond som hun tjener Gothlieb Fritz i Slangerup.
Dåben blev comfimeret i kirken den 18-4-1808 og madam Bente Marie bar selv sit barn, fadder jomfru Christiane Riis, købmand Krog, postmester Riis, Peder Gad og pottemager Hans Maar alle af Slangerup.
Den 14-7-1810 fødte Bente Marie Hansdatter igen en uægete datter som samme dag blev hjemmedøbt og kaldt Marie, udlagt som fadder til barnet Gothlieb Fritz, men barnet dør som spæd.
1-6-1811 bliver ungkarl og brændevinsbrænder Gothlieb og Bente Marie uden foregående tillysning af prædikestolen ifølge kongelig allernådigste vielsesbrev af dato dette år ægteviede i enkepastoinden Rabengaard i Slangerup, at intet befindes som deres ægteskab lovligen kunne forhindre, derfor indestår vi undertegnet som forlover for bruden og brudgommen Chr.H.Krogh, Riis.
Den 3-6-1811 fødes endnu en datter som samme dag bliver hjemmedøbt og kaldt Maria.
Den 18-11-1812 fødes igen en datter som også samme dag bliver hjemmedøbt og kaldt Anesophie, dåben blev confimeret i kirken torsdag den 11-3-1813 osv...med vidners navne.
23-11-1813 får Bente Marie og Gothlieb endnu en datter Ane Kirstine Dorthea, føde sted Slangerup. Ane Kirstine Dorthea dør 14-4-1814 og begraves 19-5-1814, 11 måneder gammel, mærkværdighed købejord.
August 1815 bliver der født en søn Hans Fritz, 6-1-1816 dør Hans, 18 uger gammel, begraves 9-1-1816.
Den 18-2-1819 dør Gothlieb Fritz, bliver begravet 27-2-1819, stand,haandtering og opholdssted som fri brændevinsbrænder og avlsbruger i Slangerup, alder 60 år.
Anmærkninger: Ringet og begravet i købejord.
----------------------------------------------------------------
1-6-1811 bliver Gothlieb og Bente Marie viede i Slangerup


de får 6 børn:
Jørgen Fritz, født 21-1-1808 Slangerup sogn
Marie Fritz, født 14-7-1810 - død 1810 Slangerup sogn
Maria Fritz, født 3-6-1811 Slangerup sogn
Anesophie Fritz, født 18-11-1812 Slangerup sogn
Ane Kirstine Dorthea Fritz, født 23-6-1813 - død 14-5-1814 Slangerup sogn
Hans Fritz, født 14-5-1814 - død6-1-1816
Slangerup sogn

Tip Tip Oldemor

Bente Marie Fritz, født Hansdatter
Født i 1787 Slangerup, Frederiksborg


Datter af Hans Svendsen og Ane Marie Svendsen
--------------------------------------------------

Tip Oldefar

Jørgen Fritz, Commandør Sergeant
Født 21-1-1808 Frederiksborg, Slangerup Sogn

Jørgen indskrives som Coporal i Kronprinsens Regiment, 1 Musgueter Compagni 1 i 1827, og er her anført at han måler 66 1/2 fod.
Han har tilsyneladende en pæn karriere, idet han står anført som Commandør Sergeant samt Justitsae Sergeant, hvilket er i følge
forsvarets arkiv den højst op nåedelig rang for en underofficer.
I stambog ses registreret som våbenmester, sergeant fra 1-7-1842 til 31-12-1847
I folketælling 1845 boede Jørgen med kone og 4 børn på Sølvgades Kasserne 1 ste. etage. no 149
---------------------------------------------------------5-8-1838 bliver Jørgen og Birgitte Louise viede i København,
Garnisons Sogn

de får 4 børn:
Carl Wilhelm Fritz, født 30-4-1834 København
Anders Fritz, 13-1-1836 København, Landetaten Sogn
Blaase Emilie Fritz, født 31-1-1839 København, Garnisons Sogn
Waldemar Emil Eduard Fritz, født 18-8-1843 København
Tip Oldemor

Birgitte Louise Fritz, født Hansen
Født i 1806 Kgl. Fødselsstiftelsen, Køge

Oldefar

Carl Wilhelm Fritz, Sergeant
Født 30-4-1834 - udskrift af fødselsstiftelsen hemmeligt fødende fødsler i perioden 1804-1861.
dåbsdag 6-5-1834, barnets nr.334, moderens nr 333, navn Birgitte Louise Hansen, ugift, fødested Den Kgl.Fødselsstiftelse, alder 28 år, moderens forældre ikke oplyst.
Barnet udleveres til moderen 18-5-1834 og Birgitte tager til Aabenraa nr. 239, 2 sal hos ugift fruentimmer Kirstine.
16 juli 1834 er af Magistraten meddelt, at den har forpligtet Underofficer af H M Kongens Regimint Jørgen Fritz, til årligt at erlægge 10 sølv risdaler i alimentationsbidrag til et af ham med Birgitte Louise Hansen uden for ægteskabet avlet barn, fra dets fødsel af at regne og til det fyldte 10 år, fødselsstiftelsen udsætterprokol år 1834 nr.251
-----------------------------------------

Carl Wilhelm invalid (mangler et ben) pensioneret sergeant bliver 
18-11-1865 viede med Jensine Ovesen i København, Garnisons Sogn.
Udskrift fra Kirkebogen.

---------------------------------------
Carl Vilhelm dør den 24-1-1876. 42 år gammel.
-------------------------------------------------------------

Børn:

Christiane Mathilde Vilhelmine Ovesen Fritz, født 14-1-1861 Kerteminde, Bjerge Sogn.
Udlagt barnefader Carl Vilhelm Fritz, Underofficer i Odense.

Peter Theodor Fritz, født 24-3-1867 
Sogn Holmen, København.
 

Blaase Emilie Fritz, født 11-1-1869
Sogn Tårnby, København.
                 
Christian Wilhelm Fritz, født 22-4-1874
Sogn Vor Frelser, København 
---------------------------------------------------------------                                                                     

Oldemor

Jensine Fritz, født Ovesen
Født 8-11- 1837 Kerteminde, Bjerge, Odense Sogn


Datter af Jens Ovesen og Karen Marie Skøts
----------------------------------------------


Jensine er enke til sin død 7-7-1923, 85 år gammel.
---------------------------------------------------------------

Farfar

Christian Wilhelm Fritz, Maler
Født 22-4-1872 København, Vor Frelser Sogn

Død omkring 1951-52 København, Nathanaels Sogn
Begravet i København, Sundby Kirkegaard

Udskrift dåbsattest fra Kirkebøger Vor Frelser Sogn

Christian Wilhelm var maler og blev gift med Lorenze Marie Bruus,( hvis nok efter de havde fået et par børn) omkring 1901 og boede i
Hanovergade 11 på Amager
---------------------------------------

de fik 14 børn:

Mary Wilhelmine Fritz, født 23-12-1895, Den Kongelige Fødselsstiftelse.

Aage Emil Fritz, født 3-5-1898 Helsingør. Sct Olai Sogn.

John Peter Fritz, født 4-10-1899 Helsingør, Sct.Olai Sogn.

Peter Vilhelm Fritz, født 16-9-1901 Helsingør, Sct.Olai Sogn.
 
Mathilde Vilhelmine Fritz, født 17-8-1903 Nathanaels Sogn, Kbh.

Dagmar Emillie Fritz, født 17-2-1905 Nathanaels Sogn, Kbh.

Hedvig Amallie Fritz, født 23-1-1906 Nathanaels Sogn, Kbh.

Carl John Fritz, født 23-1-1908 Nathanaels Sogn, Kbh.

Lilly Clara Fritz, født 28-2-1911 Nathanaels Søgn, Kbh.

Lise Fritz, født 6-3-1912 Nathanaels Sogn, Kbh.

Karoline Fritz, født 4-7-1913 Nathanaels Sogn, Kbh.

Dusinius Fritz, født 23-10-1914 Nathanaels Sogn, Kbh.

Svend Aage Fritz, født 5-4-1917 Nathanaels Sogn, Kbh.

Hans Helge Fritz, født 20-1-1920 Nathanaels Sogn, Kbh.


------------------------------------------------------------------------------

Farmor

Lorenze Marie Fritz, født Bruus
Født 4-6-1874

Far

Svend Aage Fritz, Maler
Født 5-4-1917 København, Nathanaels Sogn

Død 24-5-1991 København, Bispebjerg Hospital
Begravet 29-5-1991 København, Bispebjerg Kirkegård

Svend Aage også kaldet brormand tog som ganske ung 16-17 år ud at sejle som lemper på skibet Frederik den 8.
Han kom til USA hvor han i den anledning besøgte sin storebror Aage Emil som var imigreret der til og som han aldrig havde set, da der var 20 års forskel på dem.
Svend Aage blev indkaldt til marinen 1-5-1937 og hjemsendt 30-11-1937.
Han blev gift med Ester 13-8-1939 og de boede i Prinsessegade på Christianshavn i København. De blev skilt i 1943, og der var et barn Ellinor som vi ikke med sikkerhed ved om han var far til.
Under 2 verdenskrig blev Svend Aage arresteret af tyskerne og sendt til Frøslevlejren, han var der i 8 måneder så kom busserne fra Røde Kors og kørte fangerne til Sverige hvor han var til krigen sluttede 5 maj 1945.
Svend Aage giftede sig igen med Grethe Inge Christensen 29-6-1946 og de fik 6 børn, hvor et af dem Anni døde som ganske spæd.
Boede i mange år på Amager og Svend Aage har haft mange forskellige job, blandt andet som havnearbejder, og til sidst som sprøjtemaler. Han blev i en alder af 51 år invalidepensionist på grund af helbredet, og døde af lungecancer i 1991.
----------------------------------------------------------------------


29-6-1946 bliver Svend Aage og Grethe Inge viede på Københavns Rådhus


de fik 6 børn:
Hanne
Anni (som døde som spæd)
Erling
Steen
Lisbeth
Lise-Lotte

Mor

Grethe Inge Fritz, født Christensen.
Født 24-5-1927


Datter afHans Christensen og Karen Ingeborg Sabine Nibe
-----------------------------------------------------------


Død 7-9-2008 Bispebjerg hospital

5 Børn

Min mor og far fik 5 børn
3 piger hvor jeg er den ene af dem, og 2 drenge

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE